FMP Ninh Bình tiếp tục được chứng nhận là sản phẩm đầu vào Nông nghiệp hữu cơ tại Úc và New Zealand

168

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (Niferco) đang tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng của sản phẩm FMP Ninh Bình và thương hiệu Niferco trên thị trường quốc tế.

Tại thị trường Úc, Cơ quan chứng nhận hữu cơ Úc (Astralian Organic) ngày 22/5/2019 đã chứng nhận Sản phẩm FMP Ninh Bình là sản phẩm đầu vào thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ lần thứ hai.

Tại thị trường New Zealand, cơ quan chứng nhận hữu cơ BioGro New Zealand ngày 31/5/2019 đã chứng nhận Sản phẩm FMP Ninh Bình là sản phẩm đầu vào thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ New Zealand lần thứ hai.

Cả hai thị trường trên được phân phối bởi Công ty Fertoz Agriculture Pty Ltd, là đại lý độc quyền của Niferco.

Chứng nhận sản phẩm FMP là sản phẩm đầu vào Nông nghiệp hữu cơ tại Úc

FMP Ninh Bình có nguồn gốc từ quặng apatit, secpentin, sa thạch là các loại khoáng tự nhiên, được sản xuất bằng phương pháp nhiệt, không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất, không gây hại tới sức khỏe người sử dụng.

FMP Ninh Bình là hợp chất phosphate canxi-magiê-silic, không phải là đá phốt phát không có sự thay đổi về hóa học.

FMP Ninh Bình không chỉ cân bằng chất dinh dưỡng cho đất mà còn điều chỉnh, cải tạo môi trường, đặc biệt là khử chua, hạ phèn, khử độc, giảm lượng axit trong đất, giúp tăng độ pH trong đất tới mức phù hợp.

FMP Ninh Bình không tan trong nước mà tan hết trong môi trường chua của đất và dịch rễ cây tiết ra nên không bị rửa trôi, không để lại cặn bã trong đất, không gây ô nhiễm môi trường. Thích hợp cho cả nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông thường.

Trước đó, Sản phẩm FMP Ninh Bình xuất khẩu sang thị trường Úc được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận hữu cơ tại Úc chứng nhận là sản phẩm đầu vào thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ ngày 01/7/2017.

Ngày 01/8/2018 sản phẩm được cơ quan chứng nhận hữu cơ BioGro New Zeland chứng nhận là sản phẩm đầu vào thích hợp cho nông nghiệp hữu cơ tại New Zealand.